Vizyon-Misyon

VİZYON

Öğrencilerin, algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade edebilen, kültürünü tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, Dünya Kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.Sanatçı, sanat eğitimcisi, çalgı yapımcısı, müzik teknolojisi uzmanı, müzikolog ve besteci yetiştirmeyi planlayan devlet konservatuarının; yetenekli kişileri keşfederek eğitmesi ve yetiştirmesi çalgı ve müzik teknolojileri alanlarında da öncülük yapması hedeflenmiştir.

 

MİSYON

SDÜ DEvlet Konservatuarı bölüm ve anasanat dallarından mezun olacak öğrencilerin; araştırmacı, düşünce ve fikir üreten, ileri görüşlü, yaşadığı topluma ışık tutabilecek bilgi ve sanatsal beceri ile donatılmış, kültürel bilince ve gerekli altyapıya sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmıştır.

Sanatçı, sanat eğitimcisi, çalgı yapımcısı, müzik teknolojisi uzmanı, müzikolog ve besteci yetiştirmeyi planlayan devlet konservatuarının; yetenekli kişileri keşfederek eğitmesi ve yetiştirmesi çalgı ve müzik teknolojileri alanlarında da öncülük yapması planlanmıştır.

 

MİSYON