Yüksekokul Yönetim Kurulu

 

Öğr. Gör. Mustafa ERHAN  Müdür
Öğr. Gör. Çetin KORUK  Müdür Yardımcısı
Prof.Dr. Mustafa Zihni TUNCA  Üye
Dr.Öğr. Üyesi Tuğba KODAL  Üye
Dr.Öğr. Üyesi Tuğba ERHAN  Üye
Fidan KARAHAN  Raportör