Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 15.04.2015 Tarih ve 75850160-101.02.03/20676 Sayılı yazıları ile uygun görülerek kurulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda oluşturulan bölüm, anasanat dallarından mezun olacak öğrencilerin, sanatın en önemli misyonlarından olan, araştırmacı, düşünce ve fikir üreten, ileri görüşlü, yaşadığı topluma ışık tutabilecek bilgi ve sanatsal beceri ile donatılmış, kültürel bilince ve gerekli altyapıya sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olacak olan öğrencilerin, algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade edebilen, içinde yaşadığı kültürü tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, Dünya Kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler olması en temel hedefler olacaktır. Bu doğrultuda bir Devlet Konservatuvarı yapısının, sanatı meslek olarak seçen bireylerin yetişmesini sağlaması, istihdam yaratması, Ülke ve Dünya Kültürüne hizmet etmesi bağlamında Isparta ili sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan bir kurum olduğu ön görülmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ülkenin ve bölge halkının sahne sanatı gereksinimini karşılamak üzere, toplumumuzda ve Dünyada kardeşliği, birliği dayanışmayı, sevgi, hoşgörüyü ve saygıyı; Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kutsal ve manevi değerler ile toplumu millet yapan unsurların önemini ortaya koyan temsiller ve gösteriler yapılması açısından önem arz eden bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Milli Bayramlarımızın kutlanmasına katkıda bulunmak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yapılan festival, gösteri, program gibi etkinliklerde Isparta ilini ve ülkemizi belli ölçülerde temsil etmek, ulusal ve uluslararası devlet ve özel konservatuarları ve sanat adamları ile etkileşim içerisinde olmak önemli hedefleri arasındadır. Tüm bu bahsedilen hedefler doğrultusunda sanatçı, sanat eğitimcisi, çalgı yapımcısı, müzik teknolojisi uzmanı, müzikolog ve besteci yetiştirmeyi planlayan devlet konservatuvarının; içinde bulunduğu Isparta ilinin, Akdeniz Bölgesinin ve dolayısıyla da Türkiye’nin sosyo-kültürel değişimine ve gelişimine katkıda bulunması açısından oldukça önem arz eden kurumsal bir yapı olduğu görülmektedir. Bu yapı ile milli ve evrensel değerlerin en temel unsurlarından biri olan müzik sanatının her türünü icra etmek, geliştirmek, yaymak ve toplumun bütün kademelerine sevdirmek, yetenekli kişileri keşfederek eğitmek ve yetiştirmenin yanı sıra çalgı ve müzik teknolojileri alanlarında da öncülük etmek Ülkemizin ve Isparta ilinin tanıtımı aşamasında büyük bir avantaj olacaktır. Yayın Tarihi: 04/10/2017 Okunma Sayısı: 2273